Legiservice Manteniment, Neteja i Desinfecció S.L. és una de les empreses pioneres a Espanya en la prevenció de la Legionel·losi.
Des de la seva creació l’any 2003, ens varem especialitzar en les tasques necessàries per a la Prevenció de la Legionel·losi a les instal·lacions susceptibles de desenvolupar aquest bacteri.
Preparem els plans d’autocontrol, realitzem les neteges] i desinfeccions, recollim les mostres i realitzem les anàlisis a laboratoris de reconegut prestigi i autoritzats per realitzar aquest tipus de feines.
Les nostres actuacions són desenvolupades en correspondència amb la normativa vigent, RD 865/2003, Decret 352/2004 de la Generalitat de Catalunya.
Posseïm l’autorització de la Generalitat de Catalunya per realitzar serveis a tercers i el nostre enregistrament és el ROESP 5154 CAT-LgB de data 18 d’Agost del 2003.