Els nostres serveis estan basats en dos conceptes bàsics:

¨La prevenció és la base del éxit¨ i ¨La satisfacció del Client és el nostre objetiu¨
D’acord a aquests dos conceptes bàsics, invertim tots els nostres esforços i realitzem els nostres serveis en els horaris que no afectin la normal activitat de les instal·lacions tractades, tant de dia com de nit, en dies feiners o festius.
Els nostres Serveis comprenen:

 • Redacció i preparació de Programes d’Autocontrol, Revisió i
 • Manteniment.
 • Neteja i desinfecció del circuit d’aigua calenta sanitària.
 • Neteja i desinfecció de dipòsits d’aigua (aljubs).
 • Neteja i desinfecció de la torre de refrigeració i condensadors evaporatius.
 • Neteja i desinfecció d’acumuladors d’aigua.
 • Neteja i desinfecció d’instal·lacions d’hidromassatges.
 • Neteja i desinfecció de sistemes d’aigua termal.
 • Neteja i desinfecció de piscines climatitzades amb agitació.
 • Neteja i desinfecció d’instal·lacions de regatge d’aspersió.
 • Control i Revisió mensual de les instal·lacions.
 • Control mensual i anàlisi física- químic de l’aigua.
 • Anàlisi microbiològica mensual i trimestral i anual.
 • Control periòdic de la instal·lació.
 • Llibre de manteniment de les instal·lacions .

Normativa sobre Legionella

A nivell estatal, el RD 865/2003 de 4 de Juliol del 2003, pel que s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la Legionel·losi, estableix el marc legal bàsic d’aplicació.
Les Administracions Autonòmiques han desenvolupat també la seva normativa específica sobre Legionella, donant-se suport i ampliant la norma bàsica establerta.
Així, a Catalunya , el “DECRET 352/2004, de 27 de juliol, pelquals’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel•losi ” estableix el marc legal autonòmic.

SERVICIOS