Relació d'Instal·lacions Torres de Refredament

Per tal de realitzar una avaluació i pressupost dels serveis de neteja i desinfecció agrairem ens proporcionin la següent informació .

instal·lació

Torres

Volum Aigua Lts

Tipus de Torre

Ubicació de la Torre

Comentaris :

Dades de contacte :

---------------------------------------

El seu nom ( requerit )    Su Telèfon ( requerit )

El seu e-mail (requerido)

Esta información es indicativa y será utilizada solamente para realizar una evaluación del presupuesto del servicio.